SpaceCake   Do

(Senast uppdaterat: 15 April, 2012)

    Ladda ned DirOp gratis

1. Högerklicka på länken ovan och välj "Spara länk/mål som...". Håll reda på var Du lägger filen.

2. Öppna mappen där du sparat filen och kör den. När filen körs så skapas en mapp i samma mapp som filen själv ligger i. I den nya mappen ligger själva DirOp. Detta är hela "installationen". Det är ingen installation i vanlig bemärkelse, eftersom ditt system (windows) inte påverkas alls. Obs: "Installationen" är normalt klar på någon sekund, utan ytterligare information eller frågor. Titta efter en mapp som heter "DirOp.v0.84".

3. Skulle mappen hamna på fel ställe så går det utmärkt att flytta den.

4. Om Ni önskar "avinstallera" DirOp så är det bara att radera mappen.

Om WinRAR finns installerat så kan DirOp köras direkt från rar-arkiv:
DirOp.v0.84.rar (~0,7 MB)

  Vad är DirOp?

Först och främst är DirOp under utveckling. Det finns att hämta här bara för att det nätt och jämnt är tillräckligt utvecklat för att demonstreras för vissa syften. Därmed inte sagt att det inte är användbart, för det är det.

DirOp kan vid första anblicken jämföras med Utforskaren i windows.

* En lista med mappar och filer visas i ett fönster.
* Längst upp finns ett adress-fält som visar vilken mapp man står i.
* Dubbelklickar man på en mapp så hamnar man i den mappen.
* Dubbelklickar man på filer så öppnas de i sina associerade program.

Höger musknapp fungerar lite annorlunda:
* Dubbelklickar man med höger knapp så poppar en meny upp (samma som vid enkelt höger-klick i Utforskaren) med alternativ som är relaterade till de filer och mappar som är markerade.
* Håller man ner höger musknapp och drar pekaren över filerna så markeras eller avmarkeras de, beroende på om den första man började peka på var markerad eller ej.

Och därifrån blir skillnaden från Utforskaren bara större.

För det första så lagras fil- och mappnamn och storlekar i en databas så att filer och mappar blixtsnabbt kan hittas genom att skriva sökord i adress-fältet. När man sedan surfar runt i mappar som man redan har besökt så läses inte informationen om filerna från disk vilket gör att diskarna får vila och t o m kan "sova" i energisparläge. Nackdelen med det är att man kan behöva uppdatera manuellt genom att ställa sig i mappen och trycka på någon av de röda knapparna under "klockan" som heter "Dir" eller "Dir+Size". "Dir+Size" läser även in mappstorlekarna, vilket kan ta några sekunder. Alternativt kan man markera mappar eller enheter som ska scannas och trycka på röda knappen "Scan" under klockan. Den funktionen läser alla underkataloger, vilket kan ta upp till ett par minuter i stora kataloger.

För det andra, och störst skillnad, gör script-motorn (Se Sys-kategorin) som i kombination med att de flesta knappars funktion går att förändra samt att helt nya knappar och funktioner kan skapas med enkla medel, att DirOp kan byggas ut och skräddarsys både i stora drag och in i väldigt små detaljer.

  Varför DirOp?

De flesta användare kan ha nytta av DirOp. Mer nytta ju mer man ska göra med sina filer.

Från början utvecklades DirOp för att jag har dator-bilden på en TV istf en monitor och trots att TVn är större och att pixlarna på TVn är större så är det svårt att läsa text, vilket blir extra irriterande i Utforskaren då det är omständligt att ställa in text-storleken och för att inställningarna påverkar flera ställen i systemet. I DirOp ändras storleken på nästan allt med två enkla knappar eller kommandon. Färgkodningen av filtyper i listorna hjälper också eftersom man slipper försöka identifiera små suddiga ikoner.

Gamla data-uvar och avancerade användare känner nog till cmd.exe, ms-dos och .bat-filer. Med dem kan man också göra scripts för att automatisera olika uppgifter. Problemen är att det fort blir ganska krånglig syntax och när man har skrivit sitt script så har man en .bat-fil på ett ställe och filerna som ska bearbetas på ett annat ställe och det blir rörigt nästan hur man än gör innan man har matat in filerna i sitt script. Dessutom så brukar .bat-filer vara glömda eller försvunna nästa gång de behövs.
I DirOp blir scripts samlade och sorterade i kategorier. Inga extra script-filer behövs. Dessutom finns filsystemet till hands i samma fönster och åtkomligt i form av enkla variabler i script'en.

  Vad är vad i DirOp?

Längst uppe till vänster finns kategori-knappar; File, Image, Text och Sys.
Strax till höger om kategori-knapparna börjar funktions-knapparna.
Längst nere, vänsterställt, finns genvägsgrupper (gröna).
Längst nere till höger finns en huvud-volymkontroll.
Längst upp till höger i fönstret finns en gul knapp som växlar mellan att visa tiden, datumet och namnet på dagen. Den knappen kan man dra och flytta med vänster musknapp och på så sätt ändra vad fönstret ska innehålla och vilka proportioner innehålet ska ha. Dras knappen i sidled mot mitten så får man två list-rutor i bredd. Rutan som är mest "upplyst" är källan som gäller när man kör scripts som använder list-rutorna och t ex de markerade filerna i dem.
Dras knappen nedåt så uppstår en yta ovanför list-rutorna och det är här DirOp börjar skilja sig rejält från Utforskaren

  Kategori-knappar

Kategorierna är dels grupper av funktionsknappar, knapparna till höger om kategori-knapparna, och dels vad som finns på översta arbetsytan i DirOp. Funktionsknappar kan döljas och visas om man klickar på kategoriknappen för kategorin som redan är vald.

  File

På översta ytan finns en kö-lista. När Du drar och släpper mappar och filer på mappar i listrutorna, som man gör för att flytta och kopiera filer i Utforskaren, så utförs inte uppgiften direkt utan placeras i filhanteringskön.

Den här delen i DirOp behöver liiiiite till utveckling bara innan det fungerar fullt ut.

Det man kan testa här är att dra och släppa några filer på mappar i listrutorna medan man håller ner Ctrl-tangenten, så kopiering av filerna läggs i kön. Se till att Script-Editorn i Sys-kategorin är tom först och tryck sedan på Cue -> Editor i File-kategorin. Gå nu tillbaka till Sys-kategorin och titta i Script-Editorn. Ett script har skapats som, om man skulle köra det, kopierar filerna enligt uppgifterna i filhanteringskön och ändrar uppgifternas status i filhanteringskön beroende på om kopieringen lyckades eller inte.
Gör man en funktionsknapp av scriptet i editorn nu så har man i praktiken gjort ett backup-program för de filerna.

  Image

Till vänster på översta ytan finns en ruta där bilder kan visas och till höger finns en lista dit man kan dra och släppa bildfiler som man vill visa i vänstra rutan. Knappen Slide startar ett s k bildspel eller slideshow med bilderna i listan. Strax till höger om Slide-knappen kan man ställa hastigheten på bildspelet i sekunder.

De tre sista funktionsknapparna är användbara scripts som de flesta kan ha nytta av.

Sortera > Datum
  När man t ex överför bilder från en digitalkamera till datorn så får man en mapp med upp till 100- eller 1000-tals bildfiler. I bildfiler från digitalkameror finns information om vilken tid och datum de är tagna. Det här scriptet går igenom alla markerade filer i listrutan och sorterar dem i mappar efter vilket datum de togs.

GoodImage och AverageImage
  De här två script'en använder det medföljande i_view32, IrfanView, som jag har varit fräck och inkluderat i DirOp-installationen. IrfanView är gratis, men det får egentligen inte distribueras så här. IrfanViews hemsida.
  Digitalkamera-bilder är oftast av onödigt hög kvalitet och slösar därmed utrymme och är dessutom långsammare att arbeta med, titta på och ladda upp på internet m.m. GoodImage och AverageImage skapar bättre komprimerade (50% respektive 25% jpeg-kvalitet) kopior av de markerade bilderna och döper dem med tillägget -medium respektive -small. De nya kopiorna är ofta mindre än 10% av original-storleken, utan att skillnaden i kvalitet syns med blotta ögat.
Tror Ni mig inte så prova själv. Filerna ska markeras i en listruta nere - inte i bildlistan uppe i Image-kategorin.
Det går också bra att markera mappar. I sådana fall skapas en ny mapp med samma namn och tillägget -medium eller -small där komprimerade kopior av bilderna i mappen sparas. Undermappar ignoreras.
  Rekommenderar att Ni laddar ner den riktiga distributionen av IrfanView från hemsidan, för då följer det med ett hjälp-dokument med information om alla kommandorads-parametrar som man kan använda till i_view32.exe. Perfekt för De som gör många monotona konverteringar av bilder, t ex för web-publicering där man helst vill att bilderna har rätt storlek i pixlar. Kontakta mig om Ni inte lyckas med Era scripts.

  Text

Den här kategorin är mindre intressant och jag hoppar över den så länge.

  Sys

Här är DirOp's verkliga "makt-centrum". Den översta ytan är indelad i två rutor. Den översta av dem är utmatningsfönster ifall inte scriptet som körs öppnar ett fönster. Här skrivs även vissa felmeddelanden ut och det går att köra kommandorader direkt här om man skriver allra sist i rutan och avslutar med enter-tangenten.
Den nedre rutan är script-editorn. Den "maximeras" eller återställs om man dubbelklickar i den. Här kan man skriva program och köra med knappen "Run Script".
Där finns även en funktionsknapp som heter "Spara Script". Klicka på Sys-kategori-knappen igen ifall den inte syns. "Spara Script"-knappen skapar en ny funktionsknapp med scriptet som finns i editorn.
Dra och släpp funktionsknappar på script-editorn så importeras knappens script till editorn. Dra musen över Sys-kategori-knappen först ifall du drar en funktionsknapp från en annan kategori. Håll ner shift-tangenten medan du släpper så redigeras själva funktionsknappen och sparas över när du trycker på "Spara Script".

  Funktions-knappar

Knapparna som börjar till höger om kategori-knapparna.
De har samma färg som kategorin som de ligger i och vissa av dem har funktioner som relaterar till den övre arbetsytan och vissa arbetar direkt med filerna som är markerade i listrutorna.
Dra och släpp funktionsknappar på script-editorn så klistras källkoden in där i. Håll ner shift-tangenten medan Ni släpper så redigeras själva funktionsknappens källkod.

  Genvägsgrupper

Klicka på dem så öppnas eller stängs de.
Dra och släpp mappar på genvägsgrupperna så skapas genvägar i dem.
Klicka eller dra och släpp genvägarna därifrån till list-rutorna så hamnar Du i motsvarande mapp.
Dra å släpp genvägsgrupperna till list-rutorna så visas innehållet i alla mappar i genvägsgruppen. Demonstrationsvideo

Demonstrationsvideos


© Bo Håkonsen 2009